Πληροφορίες

Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, η εταιρεία μας έχει έδρα στην Ελλάδα και τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη. Πριν στείλετε το όχημα σας στο εξωτερικό ρωτήστε σε ποια χώρα εδρεύει η εταιρεία που επιλέγετε, τι πινακίδες έχει η αυτοκινητάμαξα της, εάν ασφαλίζεται το όχημα σας (συνήθως ασφαλίζουν μόνο την αυτοκινητάμαξα και όχι κάθε αυτοκίνητο) και σε περίπτωση αποζημίωσης ποιας χώρας είναι αρμόδια τα δικαστήρια.

Θεσσαλονίκη
Περιοχή Β’ Κ.Τ.Ε.Ο.,

Τ.Κ. 54628
Χάρτης →

Tηλ: +30 2310 574704
Fax: +30 2310 574703

Κιν: +30 6944345695
Κιν: +30 6944412230
Τηλ. 00491781484932

Χάρτης

Δευτ. – Παρασ.: 10:00 – 17:00
Σάββατο:Έπειτα από Ραντεβού
Κυριακή: Κλειστά

Χάρτης