Μεταφορές

Μεταφορές αυτοκινήτων από και προς Ευρώπη.

Μεταφορές

Αυτοκινήτων από και προς Αθήνα.

Μεταφορές

Γενικές μεταφορές και μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα.

Αυτοκίνητα

Πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Ελαστικά

Πωλήσεις  Ελαστικών.

Οδική Βοήθεια

Χωρίς Συνδρομή

Προσοχή

Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, η εταιρεία μας έχει έδρα στην Ελλάδα και τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη. Πριν στείλετε το όχημα σας στο εξωτερικό ρωτήστε σε ποια χώρα εδρεύει η εταιρεία που επιλέγετε, τι πινακίδες έχει η αυτοκινητάμαξα της, εάν ασφαλίζεται το όχημα σας (συνήθως ασφαλίζουν μόνο την αυτοκινητάμαξα και όχι κάθε αυτοκίνητο) και σε περίπτωση αποζημίωσης ποιας χώρας είναι αρμόδια τα δικαστήρια. Για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνήστε μαζί μας.